Avoimet haut koulutuksiin

Hae lähi- ja etäopintoihin nyt!

Teologian perusteet

Aloita teologian opiskelu monimuoto-opintoina.
Hae nyt

Seurakuntatyön koulutus ja Pastorikoulutus

HAE NYT

Church Planting Academy

Lähde mukaan valmennukseen, joka haastaa ja kutsuu seurakunnanistutukseen. Seuraava koulutuskokonaisuus alkaa syyslukukaudella 2023. Opintoihin on kuitenkin jatkuva haku.
HAE NYT

Ratkaisukeskeiset työkalut auttamistyöhön

Ratkaisu- ja voimavarakeskeisiä menetelmiä seurakuntatyötä, sielunhoitoa ja auttamistyötä tekeville.
Hae nyt