Church Planting Academy (CPA) - seurakunnanistutusakatemia

Haluatko olla muutoksen tekijä?

Church Planting Academy eli seurakunnanistutusakatemia on Suomessa ensimmäinen koulutuslinja, joka keskittyy seurakuntien istuttajien kouluttamiseen ja varustamiseen. Koulutus käynnistyi ensimmäisen kerran syksyllä 2021. Sen tavoitteena on uusien seurakunnanistuttajien löytäminen, valmentaminen ja kouluttaminen. Akatemian tarkoitus on palvella seurakuntia, kirkkokuntia ja lähetysjärjestöjä niiden pyrkimyksissä istuttaa uusia seurakuntia. Koulutus soveltuu kaikille, joilla on herännyt kiinnostus seurakuntien perustamiseen. Toivomme myös, että seurakunnat aktivoituvat tunnistamaan ja lähettämään potentiaalisia seurakunnnanistuttajia ja – tiimejä koulutukseen.

Mitä opinnot pitävät sisällään?

Seurakunnanistutusakatemia eli CPA pitää sisällään kaksi eri koulutusohjelmaa: M4 Ready  ja M4 Tiimiprosessi

M4 Ready

M4Ready on yhdeksän kuukautta kestävä valmennusohjelma niille, jotka haluavat johtaa, kehittää, aloittaa ja monistaa seurakuntayhteisöjä. Kurssi on tarkoitettu seurakuntalaisille, joilla on keskimääräistä enemmän johtamispotentiaalia ja joilla on jo jonkin verran kokemusta yrittäjyydestä, uusien asioiden käynnistämisestä ja muutoksen aikaansaamisesta.

M4 Tiimiprosessi

M4 Tiimiprosessi on kaksivuotinen koulutus, jonka tarkoituksena on auttaa seurakunnan istuttajaa ja hänen tiimiään menestymään istutuksen ensimmäisinä vuosina. Menestys tarkoittaa, että koulutusprosessin päätteeksi seurakunnan istutustiimillä on valmiudet perustaa terveen, lisääntyvän, Jumalaa ylistävän ja yhteiskuntaan vaikuttavan seurakunnan.

M4 Ready koulutuksen sisältö:

Koulutuksen tavoitteena on, että valmennuksen jälkeen osallistuja on saanut selville:

 • Onko hänellä intohimoa ja kutsumusta seurakunnan istuttamiseen?
 • Soveltuisiko hän seurakuntaistutustiimin jäseneksi tai johtajaksi?
 • Näkeekö hän itsensä johtajana paikallisseurakunnassa tai muussa roolissa ymmärtäen samalla seurakunnanistutuksen tärkeyden?

Koulutus kestää yhteensä 9 kk. Koulutus toteutetaan monimuotona, jossa on yhteinen orientoituminen ja kuusi lähijaksoa Suomen teologisella opistolla Tampereella, sen lisäksi opiskelijoiden käytössä on sähköinen oppimisympäristö, jossa on video- ja online-opetusta sekä ryhmämentorointi.

Koulutus nojautuu kansainväliseen M4 Ready -malliin, jossa on kuusi teemakokonaisuutta:
Seurakunnanistutus, oma kasvu, evankeliointi, viestintä, tiimityö ja opetuslapsien tekeminen.

Lähiopetusjaksot alkavat aina perjantaina iltapäivällä klo 16.00 ja päättyvät lauantaina n. klo 16.00. Lähijaksojen lisäksi koulutukseen kuuluu osallistua koulutusmatkalle Eurooppaan, jossa tutustutaan paikallisen seurakunnan istutukseen ja verkostoidutaan paikallisten seurakunnanistuttajien kanssa.

Hinnat
2024–25

 • 600 € ilman majoitus 
 • 750 € majoitus 2hh
 • 900 € majoitus 1hh 
 • Hinta sisältää: Lähi- ja verkko-opetus, opetusmateriaalit ja ruokailut lähiopetusjaksoilla
 • n.+300 € arvio  Opintomatka Berliiniin. Kurssin hinta sisältää vain opintomatkan opetuksen. Opiskelija vastaa matkan kuluista itse ts. lentoliput, majoitus ja ruokailut.  Tämä yritetään toteuttaa mahdollisimman edullisesti. 

Opisto pidättää oikeuden hintojen ja maksujen muutoksiin.

Aikataulu 2024–25

Lähijaksojen aikataulut:

 • Pe 31.8.2024: Orientaatio ja tutustuminen (klo 16-21)
 • Pe-La 13.-14.9.24: Seurakunnan istutus
 • Pe-La 11.-12.10.24: Oma kasvu
 • Pe-La 15.-16.11.24:  Evankeliointi
 • Pe-La 24.-25.1.25: Viestintä
 • Ke-Su 19.-23.3.25: Tiimin rakentaminen- yhteinen opintomatka Berliini
 • Pe-La 11-.12.4.25: Opetuslapsien tekeminen

Hakeminen

 • Seuraava koulutusjakso ryhmä CPA3 alkaa syyskuussa 2024.
 • Voit kuitenkin hakea joustavasti opintoihin kesken koulutusjaksoa ja jatkaa seuraavassa koulutusjaksossa. 
 • Täytä hakulomake ja lähetä se meille. 
 • Jos vielä pohdit osallistumista, tule mukaan kesän webinaareihin ja ensimmäisen orientaatio iltaan pe 31.8.2024, jolloin  pääset paremmin tutustumaan opetuksen sisätöihin.  
 • Muista laittaa myös hakulomakkeeseen suosittelijat. 
 • Käsittelemme hakemuksen ja suosittelijoiden lausunnot, jonka jälkeen olemme sinuun yhteydessä.

M4 Team Process -koulutuksen sisältö:

M4 Team Process (suom. tiimiprosessi) rakentuu neljälle pääkohdalle, jotka juontuvat Jeesuksen lähetyskäskystä Matt. 28:18-20: Mestari, Missio, Moninkertaistaminen ja Movement (suom. liike). Nämä ovat myös tiimiprosessin neljän moduulin ja kokoontumiskerran isot otsikot. Kokonaisuuden muodostavat kokoontumisten lisäksi sähköinen oppimisympäristö, arviointi ja valmennus. Koulutamme ennen tiimiprosessin alkua LC fasilitaattoreita, valmentajia ja arviojia kaikista taustayhteisöistä.

M4-tiimiprosessi alkaa istutuksen johtajan / johtajien arviointiprosessilla. Tämä ei ole hyväksytty/hylätty arviointi, vaan se antaa rehellistä ja yksityiskohtaista palautetta seurakunnan istuttajille ​​neljällä pääalueella: kutsumus, luonne, henkilökemia ja kompetenssit.

Arviointiprosessi koostuu itsearvioinnista ja arviointihaastattelusta, jota johtaa koulutettu arvioijatiimi, jossa mukana myös oman taustayhteisön edustaja. Lopuksi istuttajalle esitetään yhteenvetoraportti, jossa on arvioijien keskeiset havainnot ja suositukset. Nämä havainnot tarjoavat hyvän lähtökohdan valmentamiselle.

M1 Master (suom. mestari)

 • Valtakunnan evankeliumi
 • Tiimityön raamatulliset perusteet
 • Seurakunnan näky, missio ja malli
 • Työskentely yhdessä: arvot, säännöt ja käytänteet

M2 Mission

 • Evankeliumin ydin
 • Lähetystyön konteksti
 • Evankeliumin julistaminen
 • Evankeliumin todeksi eläminen

M3 Multiplication (suom. moninkertaistaminen)

 • Elämämme arviointi ja muokkaaminen hedelmälliseen opetuslasten tekemiseen
 • Opetuslasten tekemisen arviointi ja muokkaaminen nykykulttuurissa
 • Opetuslasten tekemisen mallien ja käytänteiden arviointi
 • Rehellisiä keskusteluja opetuslasten tekemisestä

M4 Movement (suom. liike)

 • Kasvun ja moninkertaistumisen raamatulliset perusteet
 • Itsestä huolehtiminen, kasvu ja moninkertaistuminen
 • Liikemieliteetti
 • Uskollinen osallistuminen Jumalan missioon

Hinnat
2023–25

 • Tiimihinta: koko koulutus (2v.) 2600 €/ tiimi 
  Hinta pitää sisällään lähi- ja verkko-opetuksen, opetusmateriaalit, ruokailut lähiopetusjaksoilla ja 
  tiimin arviontiprosessin (arvo 300€). 
 • Koulutus maksetaan kahdessa erässä lukuvuosittain. 
 • Lähijakson aikana on mahdollista majoittua opistolla  30€ / 2hh / vrk. Majoitustiloja on rajallinen määrä, joten kannattaa varata majoitustilat hyvissä ajoin. 

   

Opisto pidättää oikeuden hintojen ja maksujen muutoksiin.

Aikataulu 2023–25

Lähijaksojen aikataulut:

 • M0 Orientaatio  – La 2.9.2023 klo 10.00-13.00
 • M1 La-Su 25.-26.11.2023
 • M2 La-Su 20.-21.4.2024
 • M3 La-Su 14.-15.9.2024
 • M4 La-Su 12-13..4.2025

Lähijakso alkaa la klo 10.00 ja päättyy su n. klo 15.00

Hakeminen

 • Koulutukseen voi hakea vain sellainen henkilö, joka on mukana toimivassa tai aloittavassa istutustiimissä. 
 • Koulutuksen suorittamisesta saa teologisen opiston hyväksymät opintopisteet ja ne voidaan liittää osaksi tutkintoa. Kahden vuoden kokonaisuudesta saa yhteensä 14 opintopistettä.
 • Jos vielä pohditte tiiminä  osallistumista koulutukseen, voitte tulla tutustumaan tiimiprosessiin M0 orientaatio päivänä la 2.9.2023 . Ilmoittautuminen sähköpostilla osoitteeseen jana(at)m4europe.com.
 • Käsittelemme hakemuksen ja suosittelijoiden lausunnot, jonka jälkeen olemme sinuun yhteydessä.