Kansainvälisen työn ja
lähetystyön koulutus

Oletko lähdössä kansainväliseen työtehtävään tai koetko kutsua lähetystyöhön?

Kansainvälisen työn ja lähetystyön koulutus on tarkoitettu kaikille kansainväliseen työhön ja/tai lähetystyöhön suuntautuville. Koulutussisällöt ovat alan ammattilaisten ja asiantuntijoiden suunnittelemia, ja he toimivat myös ohjelman opettajina. Koulutus rakentuu kahdesta 10 opintopisteen laajuisesta opintojaksosta, jotka opiskellaan peräkkäisinä vuosina oman työn ohessa monimuotokoulutuksena eli verkko- ja lähiopintoina. Opiskelija voi suorittaa valinnaisesti toisen opintokokonaisuuden tai molemmat.  Osa opintokokonaisuuksista opiskellaan englanniksi, mutta kaikki opettajat osaavat myös suomea.  Opintokokonaisuuksien kursseja tullaan myös tarjoamaan erillisinä lyhytkursseina, jolloin ne ostetaan suoraan opiston kaupasta

Kansainvälisen työn opintojakso toteutetaan lukuvuonna 2024-2025 ja lähetystyön opintojakso lukuvuonna 2025-2026. Tarkemmat ajanjaksot ilmoitetaan lähempänä. 

Suomen Vapaakirkon lähetysjohtaja Nanna Rautiainen on yksi kouluttajista. Hänellä on monivuotinen kokemus kansainvälisestä työstä Aasiassa opetusalan tehtävissä.

Kansainvälinen työ (10 op)

Minä kansainvälisessä työssä (2 op) 

Mitä kansainvälisessä työympäristössä toimiminen edellyttää minulta sinkkuna tai perheellisenä? Millaisia muutoksia on luvassa? Mitä ovat TCK:t? Entä mitä on Member Care kansainvälisessä kontekstissa? Opintokokonaisuus käynnistää opintojakson ja rytmittää sitä koko lukuvuoden ajan. Sen alussa muodostetaan henkilökohtainen osaamisen kerryttämissuunnitelma (HOKS) koko opintojaksoa varten.
Ajankohta: verkkokoulutus vko 35- 40

Kielen ja kulttuurin oppiminen (2 op)

Uuden kielen ja kulttuurin oppiminen on työssä menestymisen, jaksamisen ja viihtymisen kannalta keskeinen prosessi. Opintokokonaisuus keskittyy kielenoppimistaitojen kehittämiseen sekä kulttuurienvälisten erojen ymmärtämiseen. Kurssilla painotetaan itseohjaavaa oppimista, jossa kieltä opitaan sen omassa kulttuurisessa kontekstissa. Kurssilla myös opitaan ja harjoitellaan joitakin keskeisiä kielenoppimismenetelmiä.

Ajankohta: lähijakso 11.-12.10.2024 ja verkkokoulutus vko 41-48

Kestävän tukiverkoston muodostaminen ja ylläpitäminen (2 op)

Kestävä kansainvälinen työ ja lähetystyö rakentuu tukiverkoston varaan. Kurssilla opitaan periaatteita ja hankitaan työkaluja kestävän tukiverkoston ja rahoitusmallin muodostamiseen ja ylläpitämiseen. Erityisesti kurssi antaa työvälineitä tehokkaaseen ja taidolliseen kirjalliseen, suulliseen ja sosiaalisen median kautta tapahtuvaan viestintään.
Ajankohta: verkkokoulutus vko 49/2024-5/2025

Maailmanuskonnot ja maailmankatsomukset (2 op)

Kansainvälisessä työssä kohtaat ihmisiä, joiden maailmankuva ja -katsomus poikkeaa merkittävästi omasta maailmankuvastasi. Tämä opintokokonaisuus perehdyttää sinut eri maailmanuskontojen ja -katsomusten maailmankuvan pääpiirteisiin sekä niiden arvioimiseen kristillisestä näkökulmasta. Kurssilla perehdytään uskontojen ja katsomusten kohtaamiseen käytännön tasolla erityisasiantuntijoiden johdolla.
Ajankohta: verkkokoulutus vko 6-12

Multicultural Teamwork (2 op)

Kansainvälinen työ ja lähetystyö kaatuvat usein kulttuurienvälisen kommunikaation haasteisiin. Kurssilla opitaan tunnistamaan ja tunnustamaan oma kulttuuritausta suhteessa monikulttuuriseen työyhteisöön. Lisäksi käsitellään organisaatiotaitoja monikulttuurisessa työyhteisössä, työssä jaksamisen teemoja, monikulttuurisen työyhteisön riemuja ja riesoja, viestintää, haastavia tilanteita ja haastavien tilanteiden ennakointia sekä rikki menneen työyhteyden korjaamista. Kurssi opetetaan englanniksi.
Ajankohta: lähijakso 28.-29.3.2025 ja verkkokoulutus vko 13-20

Lähetystyö (10 op)

Opintojakso toteutetaan lukuvuonna 2025-2026 syyskuusta toukokuuhun. Opintojakso rakentuu seuraavista opintokokonaisuuksista:

Lähetystyössä Jeesuksen kanssa (2 op) 

Miten säilytän jumalasuhteeni tuoreena lähetystyössä? Kurssilla jaetaan kokemuksia hengellisyydestä ja sen muuttumisesta lähetysympäristössä sekä annetaan työvälineitä oman hengellisen elämän rakentamiseen. Opintokokonaisuuden alussa muodostetaan henkilökohtainen osaamisen kerryttämissuunnitelma (HOKS) koko opintojaksoa varten.

Lähetyksen teologia (2 op)

Mistä lähetystyössä on kysymys ja miten se liittyy siihen, mitä Jumala on tekemässä maailmassa? Opintokokonaisuus käsittelee kolmiyhteisen Jumalan alulle paneman lähetystoiminnan perustusta, periaatteita, tavoitteita ja eri ulottuvuuksia. Tutustumme lähetyksen teologian pääkäsitteisiin, Raamattuun missionaarisena dokumenttina ja lähetyksen teologian ajankohtaisiin kysymyksiin.

Maailmanlähetyksen historia ja tulevaisuus (2 op)

Onko innostavampaa asiaa kuin oppia niiltä, jotka ovat palvelleet Jumalaa ennen meitä? Entä miten maailmanlähetys on muuttunut heidän päivistään? Kurssilla luodaan yleiskatsaus siihen, kuinka kristinusko kasvoi joukosta Jeesusta seuraavia juutalaisia maailmanlaajuiseksi ja eri kulttuureihin kotoutuvaksi liikkeeksi. Opintokokonaisuus perehdyttää sinut maailmanlähetyksen historian käännekohtiin, aikakausien ominaispiirteisiin ja avainhenkilöihin, mutta myös nykytrendeihin ja tulevaisuudennäkymiin, ja auttaa sinua näin niveltämään oman kutsumuksesi Jumalan palvelemiseen lähetystyössä.

Lähetystyön erilaiset muodot ja etiikka (2 op)

Lähetystyön erilaisia tapoja ovat esimerkiksi kehitysyhteistyö, business as mission, raamatunkäännöstyö, kielitieteellinen työ, kansainvälinen diakonia, ns. “teltantekeminen”, seurakunnan istuttaminen, kummilapsityö ja lähetystyö Suomessa. Opintokokonaisuus perehdyttää sinut lähetystyön erilaisiin muotoihin ja niitä koskevaan eettiseen keskusteluun.

The Gospel and Intercultural Context (2 op)

Miten sanoma Jeesuksesta Kristuksesta voidaan kertoa ymmärrettävästi niille, jotka eivät vielä tunne häntä? Millaisia erityispiirteitä evankeliumin esillä pitäminen eri maailmanuskontojen ja/tai -katsomusten edustajien keskuudessa edellyttää? Opintokokonaisuuden aikana pohditaan kristillisen uskon kontekstualisointia ja puolustamista lähetyskontekstissa. Kurssi opetetaan englanniksi.

Hinnat

 • 700 € / lukuvuosi (ilman majoitusta lähijaksoilla)
 • 760 € / lukuvuosi (majoitus lähijaksoilla 2hh)
 • 800 € / lukuvuosi (majoitus lähijaksoilla 1hh) 

Kaikkiin hintoihin sisältyy opetus etä- ja lähijaksoilla sekä ruokailut lähijaksoilla. Koulutukseen osallistuvilta peritään lisäksi 50 €:n kertaluontoinen kirjautumismaksu, jota ei palauteta, vaikka opiskelija peruisi osallistumisensa. 

Edellä mainittujen kulujen lisäksi on hyvä varautua kirjahankintoihin.

Lähijaksolta poissaolo oikeuttaa majoitus- ja ruokailumaksujen hyvitykseen vain sairaustapauksissa. Tutustu yleisiin maksu- ja hyvitysehtoihin!

Opisto pidättää oikeuden hintojen ja maksujen muutoksiin.

Maksuehdot

Aikataulu

 • Minä kansainvälisessä työssä
  vko 35–40 (verkko)

 • Kielen ja kulttuurin oppiminen
  11.–12.10.2024 (lähi) ja vko 41–48 (verkko)

 • Kestävän tukiverkoston muodostaminen ja ylläpitäminen
  vko 49/2024–5/2025 (verkko)

 • Maailmanuskonnot ja maailmankatsomukset 
  vko 6–12 (verkko)

 • Intercultural Communication and The Challenges of Multicultural Work Environment
  28.-29.3.2025 (lähi) ja vko 13–20 (verkko)

Hakeminen

 • Koulutus alkaa 2.9.2024. 

 • Hae opintoihin 18.8.2024 mennessä.

 • Täytä alla oleva hakemuslomake ja liitä siihen mukaan ansioluettelosi.

 • Käsiteltyämme hakemuksen olemme yhteydessä sinuun ja sovimme yhteisen puhelin- tai nettihaastattelun ajankohdan.

 • Haastattelun jälkeen olemme vielä yhteydessä suosittelijaan, minkä jälkeen ilmoitamme opiskelupaikasta.  

Hakemuslomake