Tutkinnot

Tulevaisuus haastaa seurakunnan – oletko valmis?

Suomi on kaupungistunut, ikääntynyt, monikulttuurillistunut ja moniarvoistunut varsin nopealla tahdilla. Kristitylle muutokset näyttäytyvät ehkäpä vahvimmin maamme henkisessä ilmapiirissä: jälkimoderni aikamme ei ole samalla tavoin avoin evankeliumille kuin ennen. Seurakunnassa työskentelevältä tämä kaikki edellyttää entistä enemmän ammattitaitoa, yhteiskunnallisen keskustelun hallintaa ja vahvaa identiteettiä Kristuksen seuraajana.  

Koulutuksemme valmistavat kutsumustietoisia, kypsiä, Raamattuun juurtuneita, teologisen ajattelun hallitsevia, missionaalisia ja pastoraaliseen vuorovaikutukseen kykeneviä ammattilaisia seurakuntien opetus- ja johtotehtäviin sekä uusien seurakuntien ja yhteisöjen istuttajiksi. Tutkintomme ovat osaamisperusteisia, ja niiden osaamistavoitteet on määritelty työelämän todellisia tilanteita ja tarpeita silmällä pitäen. Ammatillisen kasvun lisäksi kiinnitämme paljon huomiota hengelliseen kasvuun ja oman kutsumuksen vahvistumiseen.  

Seurakuntatyö
160 op

Seurakuntatyön koulutus varustaa sinut ammattitaitoiseksi seurakunnan toimintamuotojen ja vapaaehtoisten ohjaajaksi, jolla on tarvittava teologinen ja raamattuosaaminen sekä sananjulistamisen perustaidot. Tutkinto vastaa vaativuudeltaan alempaa korkeakoulutasoa. Opinnot voidaan suorittaa kokonaan suomeksi. 

Pastori
280 op

Pastorikoulutus tekee sinusta sananjulistajan ja seurakunnanjohtajan, jolla on vahva teologinen ja raamattuosaaminen sekä tarvittavat johtamistaidot. Tutkinto vastaa vaativuudeltaan ylempää korkeakoulutasoa ja edellyttää englannin luetun ymmärtämistä sekä alkukielten (kreikka ja heprea) käyttötaitoja. 

Erikoistuminen
20 op

Tutkintoihin voidaan liittää opintokokonaisuuksia, jotka valmistavat sinua erityisesti lähetystyöhön, kasvatustyöhön tai uusien yhteisöjen ja seurakuntien istuttamiseen. 

Mihin tutkinnot valmistavat?

Koulutuksemme on avointa eri kristillisistä taustayhteisöistä tuleville opiskelijoille, mutta tutkintomme antavat erityisesti pätevyyden Suomen Vapaakirkon työntekijänä (seurakuntatyön tutkinto) tai pastorina (pastoritutkinto) toimimiseen. Muista taustayhteisöistä tulevat opiskelijamme saavat tätä vastaavat valmiudet omassa yhteisössään työskentelemiseen. Koulutus on luonteeltaan erilaiset näkökulmat huomioivaa, ja meillä opiskelee niin Suomen Vapaakirkon, Suomen Helluntaikirkon, Suomen Metodistikirkon kuin Suomen Evankelis-luterilaisen kirkonkin jäseniä. 

Suomen teologisen opiston tutkinnot ovat kansanopistolain puitteissa järjestettyä koulutusta. Niillä ei ole toisen tai korkea-asteen tutkintojen asemaa Suomen koulutusjärjestelmässä, mutta ne vastaavat tasoltaan alempaa (seurakuntatyön tutkinto) ja ylempää (pastoritutkinto) korkeakoulutasoa ja mahdollistavat teologian maisteri- ja tohtoritasoiset jatko-opinnot ulkomaisissa yhteistyöyliopistoissamme. 

Syksystä 2024 lähtien meillä suoritetut opinnot voidaan myös tallentaa kansalliseen Opintopolku-järjestelmään, jolloin niiden yhteismitallisuus on helpompi todentaa muissa oppilaitoksissa. Opettajamme ovat korkeakoulutettuja ja tehtäväänsä päteviä. 

Kuka voi hakea?

Hakijalla täytyy olla riittävän hyvät edellytykset suoriutua tutkintoon tähtäävien ohjelmien vaatimuksista sekä soveltuvuus seurakunnallisiin opetus- ja johtotehtäviin. Hakuprosessiin kuuluu aina Suomen Vapaakirkon koulutustoimikuntaa varten toimitettava videotodistus, arvio opintojen etenemisestä, kutsumusessee ja paikallisen seurakunnan lausunto. Tarkemmat ohjeet näistä saat prosessiin hakeuduttuasi. 

Hakeutuaksesi tutkintoon johtavaan koulutukseen toimi lähtötilanteesi mukaisesti:

1. Teologian perusteet 60 op suoritettuna

Nykyiset opiskelijat ohjataan hakuprosessiin kevätlukukauden aikana. 

2. Rinnastettavia opintoja suoritettuna

Lue tarkemmat ohjeet ja lähetä todistukset opinnoista täällä.

3. Lähtötasokokeella hakeminen

Lähtötasokokeella on mahdolllista osoittaa Teologian perusteiden osaamistavoitteiden riittävä hallinta ja siten hakea 60 opintopisteen opintojen ohittamista haettaessa suoraan tutkintoon johtaviin koulutuksiin. Kokeeseen kuuluu ennakkotehtävien suorittaminen, koepäivään osallistuminen tentteineen ja ryhmätehtävineen sekä haastattelu. Kokeen jälkeen täytät erillisen hakemuksen tutkintoon johtaviin koulutuksiin. Lue lisää ja tee hakemus lähtötasokokeeseen täällä