Tutkinnot

Tulevaisuus haastaa seurakunnan – oletko valmis?

Jos koet kutsumusta työskennellä seurakunnassa tulevina vuosina, osaamisesi tullaan haastamaan sekä ammattitaidon, yhteiskuntasuhteiden että identiteettisi kannalta. Jotta kutsumus kestää, tarvitset, muiden asioiden ohella, jatkuvaa osaamisesi kehittämistä.

Tutkintomme valmistavat kutsumustietoisia, Raamattuun juurtuneita ja laajasti teologiseen ajatteluun kykeneviä ammattilaisia seurakuntien opetus- ja johtotehtäviin. Koulutuksemme on osaamisperusteista, ja olemme määritelleet osaamistavoitteet työelämälähtöisesti.

Työelämää katsomme ensisijaisesti Vapaakirkon seurakuntien tarpeista käsin, mutta koulutuksemme soveltuvat laajemminkin erityisesti vapaakristilliseen seurakuntaelämään.

Mitä tutkinnoilla tarkoitetaan?

Suomen teologisen opiston myöntämät tutkinnot ovat Suomen Vapaakirkon työntekijäkoulutusta ja määritelty Vapaakirkon sisällä. Ne ovat Suomessa kansanopistolain puitteissa järjestettyjä tutkintotavoitteisia (ei vapaatavoitteisia) opintoja, joilla ei ole toisen tai korkea-asteen tutkinnon asemaa Suomen tutkintojärjestelmässä. Ne kuitenkin mahdollistavat teologian maisteri- ja sen jälkeen tohtoritasoiset jatko-opinnot ulkomaisissa yhteistyöyliopistoissamme.

Tutkintoon johtavat opinnot alkavat teologian peruskurssin ammattisivistävän linjan tai vastaavien opintojen suorittamisella joko päätoimisina tai monimuoto-opintoina, jonka jälkeen voit hakea tutkinto-opintoihin. Sekä seurakuntatyön 2-vuotiseen että pastorin 3-vuotiseen tutkintoon voit sisällyttää erikoistavat opinnot, jolloin saat tarvittavan osaamisen seurakuntatyön lisäksi myös erikoistumisalallesi.

Seurakuntatyö
120 op

Valmistut vastuullisiin tehtäviin seurakunnassa: Pystyt tutkimaan ja opettamaan Raamattua käyttäen lähteitä ja apuvälineitä, soveltamaan teologista ajattelua erilaisten kysymysten ratkaisemiseen sekä johtamaan toimintamuotoja, tiimejä ja vapaaehtoisia. Sinulla on ymmärrystä seurakunnan olemuksesta ja missiosta maailmassa ja olet sitoutunut sen toteuttamiseen. 

  • mahdollisuus erikoistaviin opintoihin
  • alkukielten opinnot voidaan korvata muilla opinnoilla

Pastori
180 op

Valmistut johtamaan seurakuntaa: Kykenet opettamiseen ja opetuksen suunnitteluun itsenäisen Raamatun tutkimisen perusteella, pystyt muodostamaan perusteltuja teologisia näkemyksiä ja johtamaan niiden mukaisesti koko seurakuntaa, pienempiä ryhmiä ja yksilöitä, hahmotat seurakunnan olemuksen ja toiminnan kokonaisuutena ja osana Jumalan missiota maailmassa etkä epäröi omistautua sille. 

  • mahdollisuus erikoistaviin opintoihin
  • alkukielten opinnot ovat pakolliset 1. opiskeluvuodesta alkaen

Erikoistuminen
20 op

Kumpaan tahansa tutkintoon voit halutessasi sisällyttää erikoistavat opinnot. Erikoistavat opinnot valmistavat sinua joko lähetystyöhön tai lapsi- ja nuorisotyöhön (tarjolla vuorovuosina). Lisäksi tarjolla on seurakunnanistutukseen (6 op) sekä ratkaisu- ja voimavarakeskeiseen pastoraalityöhön (lyhytterapeuttinen pätevyys; tulossa syksyllä 2022) valmistavat koulutukset, jotka voit suorittaa osana opintojasi. Erikoistavat kurssit keskittyvät käytännöllisen ammattiosaamisen kartuttamiseen ja sisältävät osallistavaa oppimista.

Kuka voi hakea?

Tutkintoon johtaviin ohjelmiin voit hakea, jos olet suorittanut

  1. STO:n teologian peruskurssin (60 op) ammattisivistävällä linjalla, sitä vastaavan ohjelman tai osan tutkintoon johtavista opinnoista, tai
  2. rinnastettavia teologian opintoja muualla, ja haluat nyt jatkaa koulutustasi Suomen teologisella opistolla. Jos kuulu tähän ryhmään, tutustu rinnastamisen ehtoihin ja täytä lähetä tiedot opinnoistasi lomakkeella täällä ennen hakemuksen lähettämistä.

Hakuprosessissa tarkastelemme suoriutumistasi peruskurssin opinnoissa: sinulla täytyy olla riittävän hyvät edellytykset suoriutua tutkintoon tähtäävien ohjelmien vaatimuksista sekä soveltuvuus seurakunnallisiin opetus- ja johtotehtäviin.

Seurakuntatyön ja pastoriopintojen opetuskielenä on suomi. Englannin osaamista ei tutkinnon suorittamiseksi edellytetä, mutta siitä on hyötyä opinnoissa, ja englanninkielisten lähteiden käyttämiseen kannustetaan.