Teologian peruskurssi

Haluatko kasvaa tiedossa ja Jumalan tuntemisessa?

Teologian peruskurssi on tarkoitettu sinulle, jos haluat kasvaa kristittynä sekä tiedollisesti ja hengellisesti. Meille teologia on tietoa, jota rakennamme  yhteydessä elävään Jumalaan.  Valitsitpa vaihtoehtoisista peruskurssilinjoistamme kumman tahansa, sinulle rakentuu juureva, avara ja perusteltu henkilökohtainen näkemys uskomme perusteista. 

Kumman linjan valitset?

  • Kun haluat opiskella omaa elämääsi ja vapaaehtoisena seurakunnassa palvelemista varten sekä valita vapaammin opintosisältöjäsi, valitset peruskurssin yleissivistävällä linjalla. Et voi jatkaa opintojasi tutkinto-ohjelmiimme tämän linjan suoritettuasi. 
  • Kun haluat suunnata tutkinnon kautta ammatilliseen hengelliseen työhön, valitset peruskurssin ammattisivistävällä linjalla

Molempien linjojen opiskelijat osallistuvat samaan laadukkaaseen opetukseen. Opiskelu ammattisivistävällä linjalla on kuitenkin vaativampaa kuin yleissivistävällä linjalla ja sisältää oppituntien ulkopuolista itsenäistä työskentelyä vähintään 10 tuntia viikossa. Suoritettuasi teologian peruskurssin ammattisivistävällä linjalla sinulla on mahdollisuus hakea tutkintoihin johtaviin ohjelmiin, joiden osa teologian peruskurssi on.

Yleissivistävällä linjalla itsenäistä työskentelyä oppituntien ulkopuolella ei edellytetä, ja linjan laajuus määritellään lähiopetustunteina (29 oppituntia viikossa); mahdolliset kurssitehtävät keskittyvätkin pitkälti oman hengellisen elämän ja palvelutehtävän reflektointiin. Yleissivistävällä linjalla sinulla on myös mahdollisuus valita aineita kiinnostuksesi mukaisesti kulloisenkin lukujärjestyksen puitteissa.

Teologian peruskurssin linjavaihtoehdot

Mitä pitää sisällään?

Peruskurssi on 60 opintopisteen (ammattisivistävä) tai 1015 tunnin (yleissivistävä) laajuinen ja muodostuu viidestä eri opintokokonaisuudesta. Se on osa kaikkia tutkintojamme. Teologian peruskurssilla
  • syvennyt Vanhan ja Uuden testamentin tekstien tulkitsemiseen,  
  • aloitat UT:n kreikan opinnot,
  • muodostat systemaattisen otteen kristilliseen oppiin,
  • vahvistat omaa hengellistä elämääsi,
  • hankit seurakuntaelämän taitoja ja tulet Jumalan mission haastamaksi. 
Peruskurssin opetuskielenä on suomi, eikä se sisällä pakollisia vieraskielisiä opintomateriaaleja.

Pää- vai sivutoimisesti?

Teologian peruskurssi edellyttää yhden lukuvuoden päätoimista opiskelua Teopoliksella tai kolmen lukuvuoden monimuoto-opintoja oman toimen ohella, jolloin opiskelet viikottain verkossa ja käyt viikonloppukursseilla Teopoliksella. Päätoimisten ja monimuoto-opintojen kurssit sisältöineen ja osaamistavoitteineen ovat samat, ja ammattisivistävän linjan monimuotona suoritettuasi voitkin hakeutua tutkinto-ohjelmiimme samoin edellytyksin kuin päätoimisesti opiskelleetkin. Tutkinto-opinnot ovat aina päätoimisia.

Milloin aloitat?

Jos jatkat ammattisivistävältä linjalta tutkintoon, voit sisällyttää opintoihisi  lapsi- ja nuoristotyön tai lähetystyön erikoistavat opinnot. Näiden opintojen tarjonta voi vaikuttaa siihen, milloin aloitat opintosi peruskurssilla. Lähetystyön sekä lapsi- ja nuorisotyön erikoistavat opinnot ovat tarjolla vuorovuosina, ja voit suorittaa ne joko toisena tai kolmantena opiskeluvuonnasi.

ALOITUSVUOSI 2. vuoden erikoistavat 3. vuoden erikoistavat
syksy 2022
lapsi- ja nuorisotyö (2023-24)
lähetystyö (2024–25)
syksy 2023
lähetystyö (2024-25)
lapsi- ja nuorisotyö (2024-25)

Kuka voi hakea?

  • täysi-ikäinen,
  • vähintään perusopetuksen oppimäärän suorittanut, ja
  • tekstinkäsittelyn ja verkkoympäristössä toimimisen perustaidot hallitseva (tekstin tuottaminen, tallentaminen ja lähettäminen sekä Internet-selaimen käyttäminen). Tarvitset opintoihin tietokoneen tai tabletin, joka soveltuu Moodle-verkkoympäristössä toimimiseen, sekä toimiva sähköpostiosoite.
Opiskelijoita luokassa